EMail  Contraseña 

Convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioG0535-060219-0001_gl.html
RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística,pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A)